Projekt2.png

Aktualności

Budowa szkoły i przedszkola w PrzybysławicachPowstający budynek oświatowy w Przybysławicach w gminie Zielonki ma 3,6 tys. m² powierzchni użytkowej, w tym basen i salę sportową ze ścianką wspinaczkową. Budynek mieścić będzie szkołę podstawową i przedszkole.

Dla szkoły zaplanowano: 18 klas lekcyjnych, salę komputerową oraz bibliotekę z mediateką, świetlicę, szatnie oraz pomieszczenia dla nauczycieli i administracji szkoły, będzie też aula szkolna i jadalnia z pełnym zapleczem kuchennym. Skrzydło przedszkola pomieści 4 sale przedszkolne, jadalnię oraz pomieszczenia dla nauczycieli i pokój pracy indywidualnej z dzieckiem. Budynek będzie miał również patio. Na zewnątrz powstanie ogrodzone boisko oraz plac zabaw dla dzieci, parking, jak również układ komunikacyjny wraz dwoma zjazdami: z drogi wojewódzkiej i gminnej.

Koszt budowy obiektu oświatowego w Przybysławicach w gminie Zielonki to 40 mln zł, większość finansowania pochodzi  z budżetu gminy Zielonki, inwestycję gminy Zielonki dofinansowano z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 5 120 078 zł. Budowę rozpoczęto w maju 2019 r., planowany termin zakończenia prac, według umowy, nastąpi w lipcu 2021 r.  Wykonawcą jest wybrana w przetargu firma KARTEL S.A. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w budynku szkoły i przedszkola w Przybysławicach oraz prace przy zagospodarowaniu całego otoczenia obiektu – budowie boiska, placu zabaw, dojazdów. 1 września 2021 r. dzieci rozpoczną w Szkole Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach rok szkolny.

Gmina Zielonki ma ponad 23 tys. mieszkańców i od lat jedno z najwyższych sald migracji w Małopolsce. W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza do nich 2242 uczniów, a każdego roku w szkołach przybywa średnio kolejnych 140 uczniów. Najwięcej dzieci uczy się w szkołach podstawowych w Bibicach (877 uczniów) i Zielonkach (812 uczniów).

Co ważne, od 2017 r. gmina Zielonki na rozbudowę bazy oświatowej wydała ok. 70 mln złotych, były to 3 inwestycje: rozbudowa dwóch największych szkół podstawowych w gminie o dodatkowe człony z basenami: w Bibicach (10 sal lekcyjnych, basen, sala widowiskowo-teatralna) i Zielonkach (8 sal lekcyjnych, basen, sala widowiskowo-teatralna) oraz budowa szkoły i przedszkola w Przybysławicach.
Do nowego budynku oświatowego w Przybysławicach przeniesie się Szkoła Podstawowa w Korzkwi im. Jerzego Kukuczki, w roku szkolnym 2021/2022 uczyć się w niej będzie ponad 330 uczniów, a w skrzydle przedszkola – 100 przedszkolaków.


Gmina Zielonki nie tylko zapewnia swoim uczniom świetną bazę oświatową, ale i wysoki poziom nauczania w szkołach – od lat jej uczniowie osiągają najwyższe wyniki w Małopolsce z egzaminów zewnętrznych na koniec etapów nauczania. Działania te zostały docenione wyróżnieniami w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” nadawanymi przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego samorządom szczególnie aktywnym w dziedzinie rozwoju oświaty. Gmina Zielonki otrzymała 5 takich wyróżnień, w tym wyróżnienie nadzwyczajne, ostatnie w 2020 roku.

Do obejrzenia również przedstawiajacy budowany obiekt oświatowy w Przybysławicach: film.

Czytaj więcej: Budowa szkoły i przedszkola w Przybysławicach - rozbudowa bazy oświatowej w gminie Zielonki

plakat VIII rajd rowerowy

Ekologicznie i rowerowo tak planujemy spędzić VIII Rajd Rowerowy po gminie Zielonki. W sobotę 19 czerwca będzie można wystartować z jednego z trzech punktów do wyboru: Korzkiew (parking koło boiska szkolnego), Zielonki (Park Wiejski, ul.Galicyjska) lub Wola Zachariaszowska (Plac Józefa Kusia). W tegorocznej edycji nie ma limitu czasowego i wiekowego. Liczy się dobry humor i zabawa, a udział jest bezpłatny. Zabawa rozpoczyna się od dotarcia na rowerze do jednego z trzech wybranych punktów startowych i ma za zadanie dotrzeć na metę zlokalizowaną na terenie rekreacyjnym w Woli Zachariaszowskiej. Na mecie czekają takie atrakcje jak: loteria, warsztaty ekologiczne, sadzonki roślin w zamian za nakrętki lub baterie, poradnictwo ekodoradców oraz punkty gastronomiczne. Od godziny 19.00 sołectwo Wola Zachariaszowska zaprasza na spotkanie z muzyką.

Do pobrania: regulamin.

Szanowni Państwo,
prosimy o uzupełnienie poniższej ankiety dotyczącej diagnozy sytuacji rodzin zamieszkujących na terenie gminy Zielonki. Ankieta ma charakter anonimowy i skierowana jest do dorosłych mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji działających na terenie gminy Zielonki. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zielonki na lata 2022-2024 współrealizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 20 minut. Kwestionariusz będzie aktywny do 18 lipca 2021 r.
Link do ankiety

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  zwołuję na dzień 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 XXVIII SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o XXVIII Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki Kadencji 2018-2023 - 17 czerwca 2021 r.

konkurs stopklatka1Jeszcze tylko do 21 czerwca trwa nabór pomysłów do konkursu w ramach projektu realizowanego przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach „Poznajmy się – razem możemy więcej – projekt CKPiR w Zielonkach”. Zgłaszać je mogą mieszkańcy Gminy Zielonki, którzy ukończyli 13. rok życia.  Do naboru mogą przystąpić zarówno osoby fizyczne, jak i grupy nieformalne. Celem naboru jest rozbudzenie i wzmocnienie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców gminy Zielonki w oparciu o ich potencjał kulturotwórczy oraz diagnozę społeczną poprzedzającą procedurę naboru pomysłów, a w efekcie wybór i dofinansowanie najlepiej ocenionych inicjatyw. Szczegóły na ckpir.zielonki.pl. Na pomysły czekamy do 21 czerwca.

Warunkiem przyznania Nagrody lub Stypendium Wójta Gminy Zielonki jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia wniosku o przyznanie Nagrody lub Stypendium na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach (liczy się data wpływu na dziennik podawczy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje w sprawie Nagród i Stypendiów Wójta Gminy Zielonki dostępne są na stronie BIP GZEAS w Zielonkach.

stopklatka zbiorniki114 czerwca 2021 r. odbyło się on-line spotkanie informacyjne dotyczące planowanych suchych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie gminy Zielonki (w miejscowościach Zielonki-Pękowice-Trojanowice, Garlica Murowana, Węgrzce). Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego propozycje przewidywane w ramach aktualizowanych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz alternatywne propozycje gminy Zielonki.

Do pobrania również: plik mp4 z nagraniem spotkania

Zbiornik Pradnik koncepcja gmina ZielonkiWójt Gminy Zielonki zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące planowanych suchych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie gminy Zielonki (w miejscowościach Zielonki-Pękowice-Trojanowice, Garlica Murowana, Węgrzce).
Spotkanie odbędzie się w trybie on-line na platformie Webex 14 czerwca 2021 roku o godz. 13.00 przez poniższy link:
https://gminazielonki.webex.com/gminazielonki/j.php?MTID=m00ac07007f4e78538346d2e40b01c573
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) oraz przedstawionymi i zaplanowanymi budowami suchych zbiorników przeciwpowodziowych na cieku Prądnik nr W_GZW_955 Pękowice, na cieku Garliczka nr W_GZW_950 Garlica Murowana i na cieku Sudół Dominikański nr W_GZW_954 Węgrzce o znacznym zasięgu i skali gmina opracowała alternatywne rozwiązania w tym zakresie, które ograniczają się do terenów niezabudowanych i rolnych. Na spotkaniu zostaną przedstawione mieszkańcom oba rozwiązania.
Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie pytań dotyczących tej sprawy na czacie spotkania.

Czytaj więcej: Zbiorniki przeciwpowodziowe – spotkanie informacyjne on-line dla mieszkańców 14 czerwca

DSC03087DSC03208Z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego 29 parom z gminy Zielonki medale przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 10 czerwca 2021 roku w jego imieniu odznaczenia wręczył wójt gminy Zielonki Bogusław Król. W uroczystości zdecydowało się uczestniczyć 26 jubilatów. W celu zapewnienia reżimu sanitarnego wręczenie medali odbyło się w dwóch etapach, jubilatów podzielono na 2 grupy.

Czytaj więcej: Złote Gody – jubileusz par małżeńskich z gminy Zielonki

Płatności na rachunek Urzędu Gminy Zielonki można dokonywać elektronicznie, do czego zachęcamy, lub bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach pocztowych i banku Santander Polska S.A. (bez prowizji). Jednocześnie informujemy o rezygnacji z obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Zielonki.
Ze względu na  powszechny dostęp do płatności elektronicznych oraz utrzymującą się sytuację epidemiczną rekomendujemy Państwu dokonywanie należnych gminie wpłat przelewem na rachunki bankowe gminy Zielonki prowadzone przez Santander Bank Polska S.A.:

  • podatki lokalne i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne numery kont bankowych podane w decyzjach i zawiadomieniach,
  • pozostałe wpłaty należne gminie, w tym opłatę skarbową, adiacencka, czynsz itp. na rachunek bankowy: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019.

Przypominamy, że od roku 2020 gmina umożliwiła dokonywanie wpłat gotówkowych – bez dodatkowych opłat i prowizji – we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju oraz w oddziałach banku Santander Bank Polska S.A.

W celu zrealizowania wpłaty gotówkowej w placówce Poczty Polskiej lub w oddziale Banku obsługującego gminę konieczne jest podanie przez Wpłacającego numeru rachunku bankowego odbiorcy wpłaty oraz jej wysokość.
Przypominamy też, że nadal istnieje możliwość gotówkowej zapłaty podatków lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości u Państwa sołtysów – inkasentów.

Wykaz rachunków bankowych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

dkk 2018 rgbDyskusyjne Kluby Książki (DKK) to projekt wspólnie realizowany przez Instytut Książki oraz Biblioteki Wojewódzkie, który adresowany jest do osób  korzystających z bibliotek publicznych. Celem klubu jest stworzenie miejsca, w którym można dyskutować o przeczytanych książkach. Ważne jest również uświadomienie czytelnikom, iż nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z lektury. Projekt zakłada także ożywianie środowisk okołobibliotecznych oraz promowanie mody na czytanie. Wywodzi się on z Wielkiej Brytanii jako adaptacja brytyjskiej idei reading clubs. Spotkania DKK adresowane są do osób, które: lubią czytać i rozmawiać o książkach, poznawać nowych autorów i gatunki literackie, na spotkaniach mogą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury, chcą spędzić przyjemnie czas i są otwarte są na nowe znajomości. Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Publicznej w Przybysławicach istnieje od 2011 roku.
Czytelnicy zainteresowani taką formą spędzania czasu proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 12 380-33-30 lub osobiście w bibliotece.
Zapraszamy wszystkich chętnych!

medikama 7.06Przypominamy, że w Centrum Medycznym Medikama przy ul. Fortecznej 12A w Węgrzcach działa Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko Covid-19.
Aktualnie pozostały jeszcze wolne terminy na szczepienia przeciwko COVID-19 (pierwsza dawka, szczepionka Pfizer). Najbliższe terminy to: 9, 10 i 11.06.2021 r., można się również zapisywać na kolejny tydzień.
Dostępne formy rejestracji to infolinia 989, e-rejestracja na http://pacjent.gov.pl oraz przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczepienia są realizowane w godzinach popołudniowych.
CM Medikama mieści się 100 m od drogi krajowej E7, w Węgrzcach przy ul. Fortecznej 12A, wjazd z E7 przez ul. Galicyjską, Bibice.

186534349 3918727128245377 8963367656343597372 nKorzkiewTrwa 5. Edycja Budżetu Obywatelskiego, można głosować na projekty:
#4 minuty - podłącz i ratuj! Sieć ogólnodostępnych AED na terenie powiatu krakowskiego.
Defibrylatory AED to medyczne urządzenia do przeprowadzania reanimacji po nagłym zatrzymaniu akcji serca. W naszej gminie AED jest już na budynku Urzędu Gminy.
Jeśli chcesz, aby 3 takie urządzenia były dostępne w 3 lokalizacjach naszej gminie - remizy OSP Bibice i OSP Bosutów, oraz budynku CIS w Zielonkach mieszczącym m.in.: Bibliotekę Publiczną, Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji i OSP Zielonki; a także by odbyły się szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców, KOD ZADANIA to 👉 KOM1

Bądź bezpieczny nad wodą - zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży z elementami pierwszej pomocy.  

Projekt zakłada bezpłatną naukę i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży z powiatu krakowskiego. Zajęcia będą odbywać się na terenie Gminy Zielonki.

KOD ZADANIA to 👉 KOM4

Wejdź na stronę https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie uzupełnij wymagane pola, a następnie wybierz zadanie z listy 

Czytaj więcej: Trwa 5. Edycja Budżetu Obywatelskiego

logo gopsProjekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach pn. „Przemoc - bądź świadomy nie zielony – edycja II”  przygotowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2021 uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 33 200 zł. W kwietniu 2021 roku został złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach wniosek o dofinansowanie projektu w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach ww. programu osłonowego. W ogłoszonym przez Ministerstwo konkursie na powyższe zadanie Gmina Zielonki przeszła pomyślnie przez dwa konkursowe etapy. Pierwszy etap wojewódzki, do którego zakwalifikowało się wyłącznie 10 projektów z całej Małopolski oraz drugi etap ogólnopolski, w którym z wyłonionych 10 małopolskich projektów dofinansowanie otrzymało 6.  Łącznie dofinansowanie otrzymało 67 jednostek z całej Polski.

Czytaj więcej: Kolejna edycja projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach uzyskała dofinansowanie z...

michalika zamknięcieNOWE 7 czerwca 2021 r. rozpoczną się roboty drogowe związane z poszerzeniem ul. ks. J. Michalika w Zielonkach na odcinku od ul. ks. A. Zięby do wjazdu do Szkoły Podstawowej w Zielonkach i kościoła.  Prace wiążą się z koniecznością zamknięcia drogi. Przewidywany czas zamknięcia to około 3 tygodni. Schemat objazdu w załączniku graficznym nr. 1, widocznym z lewej strony.
Wychodząc naprzeciw wnioskom rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zielonkach uzgodniliśmy z wykonawcą robót drogowych w ul. Ks. J.Michalika codzienne rozpoczynanie prac na godzinę 9:00, w celu umożliwienia rodzicom dowozu dzieci do szkoły i przedszkola.
objazd szkola MDodatkowo przypominamy, że dojazd do szkoły i przedszkola możliwy jest też od ulicy Ks. A. Zięby, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2., widocznym z lewej strony.
Zamknięcie ul. Ks. Michalika jest konieczne w związku z poszerzeniem tej drogi na odcinku dojazdu do szkoły. Prace polegające na wbiciu ścianki w istniejącą skarpę za pośrednictwem ciężkiego sprzętu w celu wykonania muru oporowego niemożliwe są do wykonania w trakcie przejazdu samochodów.  Prace wymagające bezwzględnego zamknięcia drogi potrwają minimum tydzień.
Niestety, nie było możliwe wcześniejsze rozpoczęcie prac w ul. Ks. J. Michalika, w trakcie lockdownu, ze względu na obowiązujące urząd procedury zamówień publicznych: przetarg ogłoszono 3 marca, umowa z wykonawcą została podpisana w połowie kwietnia, a uzgodnienie organizacji ruchu drogowego na czas remontu wykonawca otrzymał 31 maja. Przesunięcie terminu rozpoczęcia robót w ul. Ks. J. Michalika nie jest możliwe też ze względu na dostępność usług świadczonych przez takich wykonawców.
Bezpośrednio po zakończeniu prac na ulicy Ks.J. Michalika wykonawca przejdzie do prac budowlanych na ul. Widokowej w Zielonkach, na której zakres prac jest większy i będzie trwał znacznie dłużej, dlatego zadecydowano w pierwszej kolejności o wykonaniu prac na ul. Ks. J. Michalika. Co ważne, docelowo chcemy, aby obie drogi dojazdowe do szkoły i przedszkola - ul. ks. J. MIchalika i ul. Widokowa - były gotowe przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Przypominamy też, że poszerzenie drogi prowadzącej do szkoły - ul. ks. J.Michalika - realizowane jest na liczne wnioski mieszkańców, kierowane zarówno do urzędu, jak i sołectwa. Prosimy zatem o wyrozumiałość.
Za utrudnienia przepraszamy. 

konkurs

Rozpoczął się nabór pomysłów do „Poznajmy się – razem możemy więcej – projekt CKPIR w Zielonkach”. Zgłaszać je mogą mieszkańcy Gminy Zielonki, którzy ukończyli 13. rok życia.  Do naboru mogą przystąpić zarówno osoby fizyczne, jak i grupy nieformalne. Celem naboru jest rozbudzenie i wzmocnienie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców gminy Zielonki w oparciu o ich potencjał kulturotwórczy oraz diagnozę społeczną poprzedzającą procedurę naboru pomysłów, a w efekcie wybór i dofinansowanie najlepiej ocenionych inicjatyw.
Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie. Zgłoś swoją inicjatywę - wypełnij formularz. Na pomysły czekamy do 21 czerwca.

dzialajlokalnie

Z końcem maja zakończył się nabór do 4. edycji programu Działaj Lokalnie, realizowanego na terenie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Wnioski do programu złożyło w sumie 16 organizacji, w tym 4 grupy nieformalne. Obecnie są one oceniane przez Lokalną Komisję Grantową. W połowie czerwca prawdopodobnie dowiemy się, które organizacje otrzymają dofinansowanie. Dlatego zapraszamy do śledzenia fanpage'a na Facebooku  (https://www.facebook.com/DzialajLokalnieKorona) oraz strony internetowej www.koronakrakowa.pl, gdzie najszybciej pojawią się wyniki tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie.

Czytaj więcej: Nabór do Działaj Lokalnie zakończony!