2.png

Zagrożenie powodziowe

Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.05.2021 do godz. 15:00 dnia 19.05.2021
Obszar: Rzeka Wisła od ujścia Przemszy po ujście Dunajca (małopolskie)
Przebieg: Na Wiśle w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Miejscami prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Przemszy po ujście Dunajca.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.05.2021 do godz. 17:00 dnia 18.05.2021
Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa (małopolskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:30 dnia 14.05.2021 do godz. 09:00 dnia 15.05.2021
Obszar: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy.
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku: gwałtowne wzrosty stanów wody

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 13.05.2021 do godz. 09:00 dnia 14.05.2021
Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły.
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 07.05.2021 do godz. 22:00 dnia 07.05.2021
Obszar: Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Nidy, Czarnej, Kamiennej, Wieprza, Bugu oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu w tym również burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku: gwałtowne wzrosty stanów wody