7.png

Północna Obwodnica Krakowa

roboty drogowezmniZgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od wykonawcy Północnej Obwodnicy Krakowa informujemy, iż 19 kwietnia 2021 r. w rejonie skrzyżowania ulic Witkowickiej i Węgrzeckiej z Drogą Krajową nr 7  wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z  budową i funkcjonowaniem wyjazdów dla pojazdów budowy POK w ciągu Drogi Krajowej nr 7 w miejscowości Węgrzce.  Lokalizację robót oraz oznakowanie  obrazują mapki zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

roboty drogowezmniZgodnie z informacją uzyskaną 15 marca 2021 r od wykonawcy Północnej Obwodnicy Krakowa informujemy, iż 15 marca 2021 r, w związku z budową tunelu TS-04 w ciągu drogi ekspresowej S52 Północna Obwodnica Krakowa, zamknięte zostały drogi wewnętrzne umiejscowione na działkach 1/7,73,75 – obręb Krowodrza, m. Kraków. Zamykane drogi obsługują na co dzień dojazd do działek rolnych. Na terenie gminy Zielonki ich kontynuacją jest droga gminna nr 601544 K ul. Do Cegielni w Zielonkach.
Przewidywany czas trwania robót: lipiec 2023 r.
Schemat zmiany organizacji ruchu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że 12 marca 2021 r. (piątek) ok. godz. 9:00 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. B-4 w Węgrzcach w związku z budową obiektu mostowego w ramach inwestycji:  Północna Obwodnica Krakowa.  Ruch drogowy zostanie przeniesiony na tymczasową jezdnię, wybudowaną w etapie pierwszym. W rejonie prowadzonych prac należy spodziewać się utrudnień w przejeździe dla linii aglomeracyjnej nr 297 oraz ręcznego kierowania ruchem. Prace przy funkcjonowaniu tymczasowej jezdni na ul. B-4 w Węgrzcach potrwają ok. 12 miesięcy.
Schemat zmiany organizacji ruchu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Wojewoda Małopolski informuje, że w trybie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), zostały wszczęte postępowania odszkodowawcze za nieruchomości objęte decyzją Nr 1/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak: WI-VI.7820.1.11.2021.HD (WI-XI.7820.1.8.2020.HD) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część I – odcinek od km 2+134,50 do km 7+013,34. Początek inwestycji w km 2+134,50. Koniec inwestycji w km 7+013,34.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.