7.png

Aktualności

Uprzejmie informuję, że na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) zwołuję:
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OSIEDLE ŁOKIETKA
termin zebrania: wtorek 3.08.2021 r. o godz. 18:45.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie: wtorek 3.08.2021 r. o godz. 19:00 w tym samym miejscu i z tym samym proponowanym porządkiem obrad.
Miejsce zebrania: Sala konferencyjna urzędu gminy Zielonki, 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Osiedle Łokietka w dniu 3 sierpnia 2021 roku 

las1

W Pękowicach, w malowniczym zakolu Prądnika, przy ul. Na Błonie, pomiędzy terenami sportowo-rekreacyjnymi a Kątami, w maju i lipcu mieszkańcy posadzili prawie czterysta drzewek lasu łęgowego - wiązów, dębów, grabów, buków, klonów, jaworów i lip. Lasek powstał jako realizacja projektu pn. Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Posadzenie parkolasu łęgowego w Pękowicach, gmina Zielonki, na który lokalne Stowarzyszenie „Perła Pękowic” pozyskało grant w wysokości 10 000 zł ze środków XI edycji Funduszu Naturalnej Energii firmy GAZ-SYSTEM SA.

Czytaj więcej: W Pękowicach posadzono las łęgowy

ZTP MPKW ślad za zawiadomieniem otrzymanym od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie informujemy, że od dziś tj. 23 lipca 2021 r. od godz. 12:00 w związku z pracami prowadzonymi w ramach przebudowy dróg powiatowych nr 2156K oraz nr 2293K w miejscowościach Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice przystanek „Batowice Dłubnia” w kierunku Raciborowic dla linii 250, 260 i 270 został przesunięty poza teren prowadzonych robót – o ok. 200 m w kierunku Krakowa.
Przystanek w tymczasowej lokalizacji będzie funkcjonował przez ok. 2 tygodnie. 

PUK LOGO

Stacja zlewna w Batowicach uległa uszkodzeniu. W związku z powyższym PUK Zielonki sp. z o.o. ogranicza możliwość ilości zrzucanych ścieków przez wozy asenizacyjne do 26.07.2021. W dniach 27.07.2021 i 28.07.2021 punkt zlewny będzie nieczynny - czyszczenie obiektu.  
Za utrudnienia przepraszamy.
PUK Zielonki sp.z o.o.

Pękowice20 lipca podpisano umowę na budowę budynku przy terenie rekreacyjno-sportowym w Pękowicach z firmą GORDON&GREAT CONSULTING Sp. z o.o. Sp. komandytową z siedzibą w Krakowie. Wartość inwestycji to 593 tys. zł. Przetarg obejmuje budowę budynku zaplecza sanitarno-socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym w Pękowicach wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, ogrzewania, wentylacyjną oraz fotowoltaiczną. Całkowita powierzchnia budynku to 94,23 m², a powierzchnia użytkowa 75,06 m².

Czytaj więcej: Powstanie budynek przy terenie rekreacyjno-sportowym w Pękowicach